Етапи на архитектурно проектиране

Етапи на архитектурно проектиране

Решили сте, че искате да имате собствена къща, която да бъде построена по индивидуален проект?

Кои са етапите, през които преминава едно проектиране?  Нека ги разгледаме в тяхната последователност и да изясним основните дейности:

  1. Определяне на потребностите

На старта на проекта, обръщайки се към архитект е необходимо да споделите най-основно всички свои желания, имайки предвид предварително определената площ на къщата. Количеството на стаите, функционалното им предназначение, изхождайки от потребностите на бъдещите обитатели и техните предпочитания.

  1. Архитектурен идеен проект

Вторият етап е посветен на по-детайлното разглеждане, например определяне площта на различните помещения, височината на етажите, разположение на спалните и т.н. В резултат на обстоен преглед на основни въпроси и изисквания, архитектът, имайки предвид вашите изисквания може много лесно да разработи вашият проект.

  1. Разработване на планировката

Следващата стъпка е изготвяне на съответните функционални схеми и планово разпределение на отделните етажи. Архитектът предлага варианти за разположение на помещенията, което е в унисон с вашите и особености на начина ви на живот. При разработване на планировката архитектът отчита броя на помещенията.

Вашият начин на живот е важен фактор, който има своя отпечатък в планировката на вашият дом. Например, ако предпочитате да прекарвате голяма част от своето време на чист въздух, то най-вероятно архитектът ще заложи в проекта подходяща лятна веранда или просторна тераса.

render-five-walnuts

  1. Външен вид на архитектурата

Този етап включва разработване на визията на обекта. Архитектът, предвид всички съществуващи строителни норми и имайки голям опит в проектирането на жилищни сгради, дава рекомендации за височината на постройката, подходящи материали за изграждане, вида фасада и материали за външни декоративни елементи.

На този етап се предоставя 3D модел на къщата, което прави възможно разглеждане на обекта от всички страни. 3D моделът дава точна и детайлна визуална представа за архитектурната идея.

  1. Технически архитектурен проект

Този етап се разработва в рамките на договора за строителство. Етапът се състои от преработване на всички обсъдени идейни особености и детайли на проекта и превръщането им в строителни чертежи. Създават се алгоритми на строителните работи, а според тях се оформят строителните разходи. Стойността за подготовката на работния проект и строителните разходи се включват в общата стойностна оценка, която е индивидуална за всеки отделен проект.

Към този етап спада и разработване схеми на комуникационните планове, които по-нататък ще повлияят на удобството, ергономиката и естетиката на интериора на дома.

Чертежите на положените комуникации включват разположение на електрическата, водопроводна,  канализационна, отоплителна, вентилационна и климатизационна инсталация и други.  На този етап се обсъждат спецификации по санитарната техника, ключовете и контактите и всички детайли по съществуващите комуникационни системи.

gotova-kushta-ili-stroitelstvo-ot-nulata

  1. Авторски надзор

Техническият проект е готов и след окончателното му одобрение започва неговото изпълнение или строителството на дома. Правилното изпълнение на строителните дейности до окончателното им приключване е предмет на авторския надзор.

Авторският надзор се осъществява от страна на архитекта и гарантира реализацията на проекта във вида, в който е проектиран.

Повече за нас и за нашите архитектурни и интериорни проекти ще научите от уебсайта ни или можете да ни последвате в социалните мрежи:
СЛЕДВАЩА ПРЕДИШНА

Оставете коментар