(Bulgarian) 2022 – година на трансформация и високи вибрации